HAYATO OKAMURA

„Evropa je náš domov.“

KDO JE HAYATO OKAMURA

Moje vize

Pokládám náš český národ za velmi schopný, učenlivý a pracovitý. Jestliže položíme důraz na kvalitní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpoříme úctu k seniorům s jejich životními zkušenostmi a rozumnou politikou dosáhneme potřebného mezinárodního zabezpečení našeho národa – má naše země dobrou budoucnost.

HAYATO OKAMURA

„Bezpečí a vzájemnost.“

SLOVA PAPEŽE

Slova papeže Františka o politice

Prosím Boha, aby rostl počet politiků schopných zahájit autentický dialog, který se účinně zaměří na ozdravení hlubokých kořenů nešvarů dnešního světa, a nikoli jen jejich příznaků! Politika, často vysmívaná, je vznešeným posláním a jednou z nejcennějších forem lásky k bližním, protože usiluje o obecné dobro.

Rozhovor s paní Danielou Drtinovou na DVTV

ZÁPISNIK

Mé myšlenky a názory