MŮJ PROGRAM

"Co chci prosazovat"

  • Rozhodně stojím za vnitrostátní a mezinárodní bezpečností naší země – proto položím důraz na dobré fungování policie a armády.
  • Důrazně se zasadím o to, abychom byli jako národ v Evropské unii i v NATO výraznými a aktivními hráči.
  • Udělám všechno pro zlepšení života seniorů, rodin, dětí a mládeže – a vůbec každého člověka, ať se nachází v jakkoliv obtížné situaci.
  • Budu se aktivně a vytrvale angažovat ve Váš prospěch také v místě Vašeho bydliště. Svojí autoritou evropského poslance vyvinu potřebný tlak na místní tuzemské politiky, aby pro Vás pracovali mnohem lépe než doposud.