PODPORA OSOBNOSTÍ

V kandidatuře mě podporují

Pavel Svoboda

,,U Hayata Okamury si cením jeho nefalšovaného evropanství, které mu dovoluje usilovat o potřebnou reformu Evropské unie – a zároveň ji nepodkopávat, ani nerozbíjet.“

doc. JUDr. Pavel Svoboda, europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu

Tomáš Halík

,,Pana Hayata Okamuru znám mnoho let, byl kdysi mým vynikajícím studentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vážím si jeho upřímného a hlubokého křesťanství, jeho schopnosti s úctou a vzácnou otevřeností vést dialog s lidmi jiného politického a náboženského přesvědčení. Jeho hluboká pokora a empatie a ochota stavět mosty dorozumění odzbrojuje i lidi, kteří jsou plni hněvu, hrubosti a fanatismu. Jsem přesvědčen, že lidí jako je on je právě dnes v české politice třeba jako soli.“

Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., dr.h.c.

Daniel Herman

,,Hayata Josefa Okamuru jsem poznal jako férového a poctivého člověka. Jeho vzdělání a mezinárodní zkušenosti jsou výraznou přidanou hodnotou. Proto podporuji jeho kandidaturu do Evropského parlamentu.“

Mgr. Daniel Herman, politik, bývalý ministr kultury

Václav Hampl

,,Hayata Josefa Okamury si vážím především pro jeho slušnost, skromnost a přemýšlivost, které jsou mu přirozeně vlastní. Je bytostným demokratem. V Evropském parlamentu jsou tyto vlastnosti nesmírně potřeba.“

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., senátor a předseda výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, emeritní rektor Karlovy univerzity