KDO JE HAYATO OKAMURA

"Jsem jedním z vás"

Hayato Okamura, kandidát do Senátu ve volebním obvodě č.23 – Praha 8 a okolí (včetně Čakovic, Letňan, Dolních Chaber a Březiněvsi). Má silně mezinárodní, česko-japonsko-korejské kořeny a část života v dětství prožil v Tokiu. Smíšený původ má i jeho manželka Ludmila s českými, ruskými a ukrajinskými předky, která však asi polovinu svého života pobývala v Rakousku. Manželé mají spolu 5 už velkých dětí – studentů, které vychovali dvojjazyčně s češtinou a němčinou.

Hayato Okamura vystudoval na Karlově univerzitě teologii a religionistiku a léta pracuje s japonštinou jako tlumočník delegací a průvodce turistů. Je praktikujícím katolíkem a jeho osobní víra jej inspiruje i v politice, kterou chápe jako službu širokým vrstvám našich občanů v jejich každodenních potřebách. Vzorem je mu i papež František, který dokáže propojit svoji křesťanskou víru s velkou blízkostí mnoha lidem s jejich tíživými problémy – bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou věřící.

Hayato Okamura, který sám pochází ze skromných sociálních poměrů, chce jako politik usilovat o prosperitu a bezpečí občanů z naší široké střední vrstvy, ale je pro něho důležitá také starost o zvláště potřebné : seniory, nemocné, ale i všechny rodiče a děti. Leží mu na srdci to, aby se dařilo rodinám, a zvláště dětem, které jsou budoucností našeho národa. Chce maximálně podpořit jejich dobrou výchovu a vzdělávání ve školách. Všem má být dostupné kvalitní vzdělání.

V mezinárodní politice je Hayato Okamura Evropan. Evropskou unii vnímá jako v historii jedinečný ostrov míru a stability uprostřed složitého a neklidného světa. Potřebuje vylepšení a reformy, ale nemá se podkopávat a rozbíjet. Pro náš středně velký národ žijící uprostřed kontinentu, pod mocenskou hrozbou ze strany Ruska, je vedle NATO také Evropská unie potřebným zabezpečením naší klidné a mírové existence.

Hayato Okamura pokládá náš český národ za velmi schopný, učenlivý a pracovitý. Jestliže položíme důraz na kvalitní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpoříme úctu k seniorům s jejich životními zkušenostmi a rozumnou politikou dosáhneme potřebného mezinárodního zabezpečení našeho národa – má naše země dobrou budoucnost.

To je poselství Hayata Okamury, kandidáta do Senátu v podzimních volbách, v nichž se uchází o Vaši důvěru.

FOTOGRAFIE

Rodina, moji nejbližší a přátelé

S manželkou Ludmilou o svátku Nanebevzetí Panny Marie u pražského Strahova (srpen 2017)
S oběma mladšími syny o "návštěvním dni" na jejich skautském táboře v Jižních Čechách (červenec 2017).
Proslov na Staroměstském náměstí při připomínce výročí nastolení komunistické diktatury (únor 2017), foto: Tom Rimpel
S nejmladším synem Ignácem s prezidentským kandidátem panem profesorem Drahošem při prodemokratické demonstraci na Václavském náměstí v Praze (květen 2017).